Category: Uncategorized

การดูแลตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดการดูแลตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด

โควิดเป็นโรคที่นับได้ว่าเป็นภัยพิบัติอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั้ง 4 และนับได้ว่าเป็นมหัตภัยที่ร้ายแรงเป็นอย่างมาก เพราะการติดเชื้อโควิด-19 นั้นสามารถทำให้ผู้ที่ติดเชื้อเกิดอาการถึงขั้นรุนแรงได้จนอาจจะเกิดการเสียชีวิตขึ้นได้ ถ้าหากเชื้อโควิดนั้นได้ลุกลามไปยังบริเวณปอด ซึ่งกลไกการป้องกันตัวของมนุษย์นั้นก็ถือได้ว่ามีการรับมือได้อย่างดีในระดับหนึ่ง เนื่องจากในปัจจุบันโลกของเรานั้นยังไม่มียาที่สามารถรักษาเชื้อโควิดได้อย่างทันทีเหมือนกับยาพาราเซตามอนที่สามารถระงับอาการปวดภายใน 4 ชั่วโมง ดังนั้นวิธีการดีที่สุดคือการใช้แอลกอฮอล์ในการฉีดพ่นโควิดเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโควิดที่ปนเปื้อนกับอุปกรณ์ต่าง ๆ   การป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด  เชื้อโควิด-19 นี้สามารถแพร่ระบาดจากคนสู่คนได้อย่างรวดเร็วและสามารถทำให้ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนั้นสามารถเสียชีวิตได้ภายใน 1 สัปดาห์เท่านั้น นับได้ว่าเป็นโรคหวัดที่ไม่ธรรมดาชนิดหนึ่งเลยทีเดียว เนื่องจากเป็นเชื้อที่ผสมผสานระหว่างเชื้อโรคซาร์สและเชื้อโรคของหวัดเข้าด้วยกัน ซึ่งการติดเชื้อโควิดนี้จะไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายและทำลายปอดให้เสียหาย...

ทำความรู้จักกับแผงโซล่าเซลล์ทำความรู้จักกับแผงโซล่าเซลล์

ปัจจุบันการใช้พลังงานสะอาด หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับโลกของเรา เพราะปัจจุบันโลกได้รับการทำร้ายและสูบทรัพยาการไปใช้จำนวนมาก ดังนั้นจะดีแค่ไหนหากว่าเราจะเลือกหาความรู้ทางด้านนี้เสียก่อนเพื่อให้เกิดประโยชน์กับการติดตั้งแผงโซลาเซลล์มากที่สุด  อะไรคือโซลาเซลล์  หลายๆ คนอาจจะสงสัยว่าอะไรคือโซลาเซลล์ โดยโซลาเซลล์นั้นถือเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยสร้างขึ้นจากสารที่เป็นตัวนำที่จะช่วยในการเปลี่ยนพลังงานแสงแดดให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยหลายๆ คนอาจจะไม่รู้ว่ากระแสไฟฟ้าที่มาจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์นี้เป็นกระแสไฟฟ้าแบบกระแสตรง ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถนำมาใช้ได้ทันที เหมาะสมกับครัวเรือนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้บางคนอาจจะซ์้อแบตเตอรี่มาบรรจุเพื่อใช้งานเพิ่มเติมตอนหลังก็ได้เช่นกัน   ในขณะที่พลังงานไฟฟ้าซึ่งมาจากแผงโซลาเซลล์เป็นพลังงานที่มีความบริสุทธิ์อย่างยิ่ง อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีข้อแตกต่างจากแหล่งพลังงานต่างๆ...