การดูแลตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดโควิดเป็นโรคที่นับได้ว่าเป็นภัยพิบัติอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั้ง 4 และนับได้ว่าเป็นมหัตภัยที่ร้ายแรงเป็นอย่างมาก เพราะการติดเชื้อโควิด-19 นั้นสามารถทำให้ผู้ที่ติดเชื้อเกิดอาการถึงขั้นรุนแรงได้จนอาจจะเกิดการเสียชีวิตขึ้นได้ ถ้าหากเชื้อโควิดนั้นได้ลุกลามไปยังบริเวณปอด ซึ่งกลไกการป้องกันตัวของมนุษย์นั้นก็ถือได้ว่ามีการรับมือได้อย่างดีในระดับหนึ่ง เนื่องจากในปัจจุบันโลกของเรานั้นยังไม่มียาที่สามารถรักษาเชื้อโควิดได้อย่างทันทีเหมือนกับยาพาราเซตามอนที่สามารถระงับอาการปวดภายใน 4 ชั่วโมง ดังนั้นวิธีการดีที่สุดคือการใช้แอลกอฮอล์ในการฉีดพ่นโควิดเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโควิดที่ปนเปื้อนกับอุปกรณ์ต่าง ๆ  

การป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด 

เชื้อโควิด-19 นี้สามารถแพร่ระบาดจากคนสู่คนได้อย่างรวดเร็วและสามารถทำให้ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนั้นสามารถเสียชีวิตได้ภายใน 1 สัปดาห์เท่านั้น นับได้ว่าเป็นโรคหวัดที่ไม่ธรรมดาชนิดหนึ่งเลยทีเดียว เนื่องจากเป็นเชื้อที่ผสมผสานระหว่างเชื้อโรคซาร์สและเชื้อโรคของหวัดเข้าด้วยกัน ซึ่งการติดเชื้อโควิดนี้จะไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายและทำลายปอดให้เสียหาย ทำให้ผู้ป่วยมีระดับออกซิเจนในเลือดต่ำลง ก่อให้เกิดการทำงานของอวัยวะภายในอย่างล้มเหลวในเวลาต่อมา ดังนั้นการฉีดพ่นโควิดด้วยแอลกอฮอล์นั้นจึงเป็นสิ่งที่ภาครัฐสามารถทำได้และช่วยคงระดับความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อให้ไม่มีอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อโรคให้ไวยิ่งขึ้น  

ที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากการฉีดพ่นโควิดด้วยแอลกอฮอล์นั้นคือการสวมใส่หน้ากากอนามัยและปกป้องตัวเองจากเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงไปยังสถานที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่จำนวนมากและต้องมีการทำความสะอาดตัวเองหลังจากที่ออกไปทำธุระจากนอกบ้านทุกครั้ง ซึ่งอาจจะยุ่งยากเสียหน่อยแต่ถ้านับว่าเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็ถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียว 

การเฝ้าระวังตนเองในสถานการณ์ช่วงโควิด 

ขั้นตอนการเฝ้าระวังตนเองนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้เราสามารถจำกัดพื้นที่และสถานที่ที่เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ถึงแม้ว่าสถานที่นั้นจะได้ฉีดพ่นโควิดด้วยยาฆ่าเชื้อแล้วก็ตาม การสังเกตดูลักษณะอาการของตนเองนั้นล้วนแต่เป็นวิธีการป้องกันตัวเองจากผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และจำเป็นที่จะต้องทำให้ร่างกายและสถานที่พักอาศัยนั้นสะอาดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แม้กระทั่งการรับอาหารจากแกร๊บต่าง ๆ ล้วนต้องมีการพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและครอบครัวต่อไปค่ะ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.