การสั่งปูนผสมเสร็จ


คอนกรีตคิวมิกซ์

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement) เป็นวัสดุก่อสร้างที่สำคัญอย่างมากสำหรับการวงการก่อสร้าง อีกทั้งยังเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีราคาไม่แพง ใช้งานง่าย สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะรูปร่างได้ตามแบบที่ต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถหาซื้อได้ง่ายอีกด้วย ซึ่งปูนซีเมนต์ นั้น เกิดจากการคิดค้นของมนุษย์ที่ต้องการวัสดุที่จะมาช่วยให้งานก่อสร้างง่ายขึ้น 

การสั่งปูนผสมเสร็จ


1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา (Ordinary Portland Cement) หรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ถูกนำไปใช้สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป โดยส่วนมากจะนำไปใช้งานกับคอนกรีตเสริม เหล็กในการทำโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เช่น สะพาน ถนน ท่อระบายน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้หากพูดถึงข้อเสียของปูนซีเมนต์ชนิดนี้ก็คือ ไม่คงทนต่อสารที่เป็นด่างจากน้ำหรือดิน เช่น โรงงานอุตสหกรรมผลิตสารเคมี
2. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง (Modified Portland Cement) หรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 2  หากนำปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดนี้ไปผสมกับน้ำจะทำให้มีการคายความร้อนออกมา ปริมาณน้อยกว่าประเภทธรรมดา และมีความทนทานต่อความเป็นด่างระดับนึง เหมาะสำหรับการ ก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น การทำ เชื่อนเก็บน้ำ กำแพงกันดิน สะพานท่าเรือ เป็นต้น
3. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทให้กำลังอัดสูงเร็ว ( High Early Strength  Portland Cement) หรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 3  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทนี้จะมีความละเอียดที่มาก ส่งผมให้เกิดการแข็งตัว และรับแรงได้เร็วกว่าปูนซีเมนต์ประเภทที่หนึ่ง จึงเป็นที่นิยมในการนำไปใช้ งานที่ต้องการความรวดเร็ว เร่งด่วน และคล่องตัว
4. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทเกิดความร้อนต่ำ (Low Heat Portland Cement) หรือปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 4  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทนี้เหมาะกับงานที่ต้องการคุมทั้งความร้อน และปริมาณที่เกิดขึ้นให้ได้น้อยที่สุด การเกิดกำลังของคอนกรีตที่มีส่วนประกอบของปูนซีเมนต์ ประเภทที่ 4 จะเป็นไปอย่างช้า ๆ เหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนกันน้ำ เพราะ สามารถทนทานต่อการแตกร้าวแต่ปูนซีเมนต์นั้น มีให้เลือกมากมายใช้หลายชนิด ซึ่งมีความแตกต่างกันตามการใช้งาน ดังนั้นสำหรับผู้ที่อยู่ในวงการก่อสร้าง ควรมีความรู้ว่า ปูนซีเมนต์ แต่ละประเภทเหมาะกับงานประเภทใด เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มีลักษะเป็นผงละเอียด สีเทาอ่อน การใช้งานต้องใช้น้ำเป็นส่วนผสมในปริมาณที่เหมาะสม หลังจากนั้นทิ้งให้แห้งจึงจึงจะทำให้เกิดการแข็งตัว ดังนั้นจึงเป็นที่รู้จักในการสั่งปูนผสมเสร็จ

Leave a Reply

Your email address will not be published.