Day: August 1, 2021

ทำความรู้จักกับแผงโซล่าเซลล์ทำความรู้จักกับแผงโซล่าเซลล์

ปัจจุบันการใช้พลังงานสะอาด หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับโลกของเรา เพราะปัจจุบันโลกได้รับการทำร้ายและสูบทรัพยาการไปใช้จำนวนมาก ดังนั้นจะดีแค่ไหนหากว่าเราจะเลือกหาความรู้ทางด้านนี้เสียก่อนเพื่อให้เกิดประโยชน์กับการติดตั้งแผงโซลาเซลล์มากที่สุด  อะไรคือโซลาเซลล์  หลายๆ คนอาจจะสงสัยว่าอะไรคือโซลาเซลล์ โดยโซลาเซลล์นั้นถือเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยสร้างขึ้นจากสารที่เป็นตัวนำที่จะช่วยในการเปลี่ยนพลังงานแสงแดดให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยหลายๆ คนอาจจะไม่รู้ว่ากระแสไฟฟ้าที่มาจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์นี้เป็นกระแสไฟฟ้าแบบกระแสตรง ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถนำมาใช้ได้ทันที เหมาะสมกับครัวเรือนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้บางคนอาจจะซ์้อแบตเตอรี่มาบรรจุเพื่อใช้งานเพิ่มเติมตอนหลังก็ได้เช่นกัน   ในขณะที่พลังงานไฟฟ้าซึ่งมาจากแผงโซลาเซลล์เป็นพลังงานที่มีความบริสุทธิ์อย่างยิ่ง อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีข้อแตกต่างจากแหล่งพลังงานต่างๆ...