Day: September 5, 2022

บ้านทาวน์โฮมเหมาะกับใครบ้านทาวน์โฮมเหมาะกับใคร

ทาวโฮม sarinthorn

ด้วยความสำเร็จของบริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำวงการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทั้งงานโยธาและงานระบบสาธารณูปโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้บริษัทฯเล็งเห็นถึงโอกาส ในการพัฒนาธุรกิจในเครืออย่าง ครบวงจร จึงได้ก่อตั้ง บริษัท สรีธร จำกัด ขึ้นในปี 2531 เพื่อดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลากหลายรูปแบบ ซึ่งในปัจจุบันโครงการบ้านจัดสรร sarithorn มีบ้านอยู่หลายแบบมากๆ ไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยว...